Mevlana Koordinatörleri

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. A. Mete VURAL mete.vural@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Sedat BAYSEÇ sedat@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Hamza GÜLLÜ hgullu@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Derya KOÇAK YANIK dkocak@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. V. Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. İ. Halil ÇELİK hcelik@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Zeynep D.U. DURMUŞOĞLU unutmaz@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Abdülaziz KAYA akaya@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr