Staj Koordinatörleri

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Sema KAYHAN skoc@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Sait SÖYLEMEZ sait@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Derya KOÇAK YANIK dkocak@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Vural E. KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Kübra KAYNAK tuluce@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Atabak ELMİ aelmi@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr