Akreditasyon Yürütme Kurulu

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Sema KAYHAN skoc@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ erklig@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. M. Eren GÜLŞAN gulsan@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. A. Coşkun DALGIÇ dalgic@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Mehmet KOÇAK kocak@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Mehmet E. İNCE eince@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Eren ÖZCEYLAN eozceylan@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. İbrahim İÇOĞLU icoglu@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr