Bölüm Başkanlıklarının Kullanması Gereken Standart Formlar/Yazılar

Öğrenci İşleriyle İlgili Formlar:

 • Ders Eşleniği ve Sayılması (ERASMUS)
 • Yabancı Öğrenci Başvuru Değerlendirme
 • Dikey Geçiş Başvuru Değerlendirme
 • Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme
 • Çift Anadal/Yandal Başvuru Değerlendirme
 • Açılacak Ders Bildirimi
 • Öğrenci Not Bildirim Formu

İdari İşlerle İlgili Formlar:

 • Personel ile ilgili yazışmalar
  • Göreve Başlama
  • Görev Süresi Uzatma Teklif Formları
  • Görevden Ayrılma
 • Bölüm İçi Görevlendirme
  • Koordinatör Atama Formu
  • Anabilim Dalı Başkanı Atama
  • Bölüm Başkan Yardımcısı Atama
 • Mal/Malzeme Talep

Yıllık İzin Formları: