Dekanlık

Prof.Dr.Mustafa GÜNAL
Dekan V.

Y.Doç.Dr. Alptekin DURMUŞOĞLU
Dekan Y.