Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü’nün hedefi mesleği ile ilgili kuruluşlarda yönetici ve karar verici olarak fonksiyon yapacak mühendisler yetiştirmektir. Bunun için analitik düşünme kapasitesine sahip olan öğrenciler makine mühendisliğinin tüm uygulama alanları hakkında geniş bir bilgi ile donatılmaktadır.

Derslerin tamamı İngilizce verilir. Dersleri takip edebilmek için İngilizce bilmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık okulunda İngilizce öğrenir. Birinci sınıfta tüm mühendislerin bilmesi gereken matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler ile, bilgisini ifade etmekte gereken teknik resim dersleri verilir, ayrıca İngilizce bilgilerini geliştirirler. İlk senenin sonunda yaz tatilinde öğrenciler dört haftalık bir oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyonda Makine Mühendisliğini hiç tanımayan öğrenciler bölümün atölye ve laboratuarlarında dört hafta makine mühendisi gibi yaşarlar ve bu mesleği sevip sevmediklerini gözlemlerler.

IMG_6496

Öğrencilerden beklentimiz, eğer mesleği sevdiklerine kanaat ederlerse ikinci sınıftan itibaren başlayan meslek derslerini sevdikleri bu mesleği daha iyi öğrenmek için, daha dikkatlice çalışmaları ve daha yüksek başarılar elde etmeleridir. İkinci sınıftan itibaren meslek dersleri başlar. İkinci sınıfta Dinamik, Termodinamik, Malzeme Bilgisi gibi Makine Mühendisliği Temel Bilimleri öğretilir. Öğrenciler ayrıca ileride kendileri için çok yararlı olacak olan temel imalat bilgilerini geliştirir, bilgisayar programlamayı öğrenirler. Üçüncü sınıftaki dersler her makine mühendisinin bilmesi gereken uygulama dersleridir.

Ancak Makine Mühendisliği çok geniş bir uygulama alanına sahip olduğundan bu meslekle ilgili tüm bilgileri öğrencilere öğretmek mümkün değildir. Bu sebeple dördüncü sınıfta öğrencilere istedikleri konularda dersler tercih etme imkanı verilmiştir. Öğrenciler hangi alanlara ilgi duyuyorlarsa o alanlarla ilgili teknik içerikli dersler alırlar. Son dönemde ise o zamana kadar öğrendikleri tüm bilgileri kullanarak bir bitirme tezi hazırlarlar.

Makineleri genel olarak ısı ve akışkan enerjisi işleyen ve mekanik enerji işleyen makineler olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Makine mühendisliği eğitimi de her iki alanın temel ve uygulamalı bilimlerini kapsar. Derslerinde başarılı öğrencilere mutlaka Yüksek Lisans yapmalarını ve böylelikle Makine Yüksek Mühendisi unvanını almalarını öneririz. Bu çalışma ortalama 2 yıl sürer. Araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrenciler bölümümüzde Doktora yapabilirler. Doktora çalışması ortalama dört yıl daha sürer. Bölümümüzde eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütüldüğü 7 adet laboratuar, bir imalat atölyesi ve bir yenilik merkezi vardır.

atolye-2

Makineleri genel olarak ısı ve akışkan enerjisi işleyen ve mekanik enerji işleyen makineler olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Makine mühendisliği eğitimi de her iki alanın temel ve uygulamalı bilimlerini kapsar. Derslerinde başarılı öğrencilere mutlaka Yüksek Lisans yapmalarını ve böylelikle Makine Yüksek Mühendisi unvanını almalarını öneririz. Bu çalışma ortalama 2 yıl sürer. Araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrenciler bölümümüzde Doktora yapabilirler. Doktora çalışması ortalama dört yıl daha sürer. Bölümümüzde eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütüldüğü 7 adet laboratuar, bir imalat atölyesi ve bir yenilik merkezi vardır.