İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği programının eğitim hedefleri, öğrencilerimizi temel mühendislik bilgilerine ve analitik zihin yapısına sahip yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslar arası düzeyde sistemleri tasarlayabilen ve uygulama becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Bölüm eğitim ve araştırmaya yönelikyapı malzemeleri, ölçme bilgisi, yapı mekaniği, ulaştırma, akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji ve su kaynakları için gerekli ekipmanlarla donatılmıştır. Yapı malzemeleri, yapı mekaniği, ulaştırma, zemin mekaniği ve hidrolik laboratuarları ilgili müfredatı karşılayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu laboratuarlar lisans, yüksek lisans ve doktora araştırmalarında ve sanayiye danışmanlık hizmetlerinde kullanılmaktadır.

IMG_6509

Öğrencilerin öğrenimlerinin birinci, ikinci ve üçüncü yıllarında yapmakla zorunlu oldukları ve başarı belgelerinin bölüm tarafından onaylanması gereken stajları vardır. Öğrencilere öğrenimlerinin dördüncü yılında, belirli konularda bilgilerini arttırmak için teknik seçmeli dersler sunulur. İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi, Ulaştırma, Hidrolik, Yapı Mekaniği ve Geoteknik alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.

Bölümümüzde ikinci öğretim 2008-2009 öğretim yılından itibaren başlamıştır. İnşaat Mühendisliği ikinci öğretim eğitim hedeflerimiz ve müfredatımız birinci öğretimle aynıdır. Normal örgün öğretimde olduğu gibi ikinci öğretimde de eğitim dili İngilizcedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü 15 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi ile toplam 27 öğretim elemanına sahiptir.

Bölümümüzde çift anadal programı Makine Mühendisliği Bölümü ile karşılıklı olarak yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde Hidrolik Yapılar konusunda yandal programımız mevcuttur.

insaat