Fizik Mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 1982 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Lisans (l.öğretim ve II.öğretim), Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde İngilizce dilinde eğitim-öğretim vermektedir.

Derslerin tamamı İngilizce verilir. Dersleri takip edebilmek için İngilizce bilmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık okulunda İngilizce öğrenir. Birinci sınıfta tüm mühendislerin bilmesi gereken matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler ile, bilgisini ifade etmekte gereken teknik resim dersleri verilir, ayrıca İngilizce bilgilerini geliştirirler. İlk senenin sonunda yaz tatilinde öğrenciler dört haftalık bir oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyonda makine mühendisliğini hiç tanımayan öğrenciler bölümün atölye ve laboratuarlarında dört hafta makine mühendisi gibi yaşarlar ve bu mesleği sevip sevmediklerini gözlemlerler.

IMG_6498

Lisans düzeyinde öğrencilerimiz mühendislik fakültesi içindeki bölümler ile çift anadal ve yandal, iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki bölümler ile yandal programları yapabilmektedir.

Bölümümüzden mezun olanların genel olarak çalıştıkları alanları şöyle sıralayabiliriz; Teknoloji Araştırma ve Tasarım Laboratuarları, Tıbbi Cihazlar pazarlama, kurma, bakım, onarım ve kalibrasyonu, Lazer sistemleri, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Enerji, Temiz ve Sürdürülebilir enerji sektörü, Telekominikasyon, Metroloji ve Kalibrasyon, Demir Çelik Endüstrisi, Otomotiv Sektörü, Bilgisayar Sektörü, Lazer, fotonik, radar, akustik vb. optik, opto-elektronik ve akustik cihazlar kullanan tüm sektörler, Radyasyon Ölçüm ve Güvenliği sektörü, Savunma Sanayii, ASELSAN, TÜBİTAK, Atom Enerjisi gibi kurumlarda Fizik Mühendisleri yoğun olarak çalışmaktadır.

fizik1

Fizik Mühendisliği Bölümü’nde ders düzenindeki toplam kapasitesi 250 öğrenci civarında olan 5 adet derslik olup tüm sınıflarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Bölümümüzdeki 12 adet temel laboratuarlarımızda öğrencilerimize lisans eğitim süreleri boyunca 100’ün üzerinde temel fizik ve mühendislik deneyleri yapılabilmektedir. Ayrıca bölümümüzdeki araştırma laboratuarlarında yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma ve eğitim etkinliklerinde bulunduğu gibi, lisans öğrencilerinin proje yapmaları da mümkündür.