Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümü, insan, malzeme, makine, para, enformasyon ve benzeri gibi temel girdileri ürün ve hizmete dönüştüren sistem ve süreçleri tasarlayabilen, kurabilen, verimli bir şekilde işletebilen, geliştirebilen ve yönetebilen; özünde “sistem yaklaşımı” olan yetkin ve yenilikçi endüstri mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı ana hatları ile aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Ergonomi ve İnsan Mühendisliği: İş tasarımı-ölçümü, iş güvenliği ve işçi sağlığı, insan faktörlerine dayalı ürün ve üretim sistemleri tasarımı, çevreye duyarlı üretim ve tasarım.
  • Temel Mühendislik ve Yönetim Bilimleri: Mühendislik matematiği, olasılık ve istatistik, mühendislik ekonomisi, mühendislik yönetimi, yönetim bilişim sistemleri.
  • Üretim ve Hizmet (Servis) Sistemleri: Üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol ve planlama, tesis tasarımı, üretim yönetim sistemleri, hizmet (servis) sistemlerinin tasarımı, bilgisayar destekli üretim ve tasarım, otomasyon.
  • Yöneylem Araştırması: Optimizasyon, analitik modelleme, karar analizi, stokastik süreçler ve benzetim
IMG_6493

Bölüm bünyesinde eğitimin uygulamaya yönelik verilebilmesi amacıyla; “Benzetim ve Optimizasyon”, “İş Etüdü ve İnsan Faktörleri”, “Bilgisayarve Enformasyon Sistemleri” ve “Üretim Sistemleri” konularına odaklanan dört adet laboratuar, ayrıca üç adet sınıf ve bir adet seminersalonu bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanlarını dar bir çerçeve ile sınırlamak oldukça zordur. Bu nedenle, henüz fizibilite ve kuruluş aşamasında olan işletmeler de dâhil olmak üzere; üretim, servis (hizmet) ve bilişim sektöründeki tüm işletmeler potansiyel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Mavi Bina

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine diğer mühendislik bölümlerinde çift ana dal ve yan dal, işletme bölümünde ise yan dal imkânları sunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Endüstri Mühendisliği Enstitü Ana Bilim Dalı programları çatısında lisansüstü ve doktora, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi programı çatısı altında ise tezsiz lisansüstü eğitimi yapılmaktadır.