• +90 342 317 2000

A- GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1-Öğretim Üyelerinin; yolluk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; görevlendirilecek Öğretim
Üyesinin görevli olduğu Bölüm Başkanlığı'na yolluk tarihlerini belirtir bir dilekçe ile
en az 10 gün önce başvurması gerekmektedir
.

2-Görev dönüşünde ilgili yolluk bilgisini Bölüm Sekreterliğine iletmeniz gerekmektedir.
Bölüm Başkanlı'ğı bu bildirimi Dekanlık'a ilettikten 1 işgünü sonra E-Yolluk Sistemine girip gerekli
bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Dekanlık Makamı her yolluk için bir referans numarasını oluşturulmasını
sağlamaktadır
.

3-E-Yolluk uygulamasına giriş için www.turkiye.gov.tr internet erişim adresine giriş yapılmalı (RESİM 1),
hizmetler listesinde Maliye Bakanlığına ait e-yolluk hizmeti (RESİM 2) tıklanılmalıdır.
 

 

Resim 1-E-Devlet Giriş


                                                           
Resim 2-Hizmetler Listesinde E-Yolluk

4-Görev dönüşünde ilgili yolluk bildirimi yapılırken aşağıdaki maddi unsurların dikkate alınması gerekmektedir:

  • TAKSİ ÖDEMELERİ: Eğer fatura ibraz edilmezse ödenebilecek taksi ücreti 2016 yılı için en fazla 45 TL dir.

  • KONAKLAMA ÖDEMELERİ: Eğer fatura varsa konaklama ücreti gündeliklerin %50 artırımlı miktarı kadar ödenir. Konaklama ücretiniz bu miktardan az ise: faturanızdaki tutarı, bu miktardan fazla ise: bu miktarın yazılması gerekmektedir.

  • Uçakla yapılan günü birlik yolculuklarda, aşağıda ifade edilen düzenlemeye dikkat edilmesi esastır:

Madde 39–(Değişik: 11/12/1981-2562/16 md.) Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

5-Yolluk bildirim formunda, birim amiri kısmına Fakülte Sekreterinin isminin yazılması gerekmektedir.
6-Yolluk yapıldıktan sonra çıktısının  bölüm sekreteri tarafından kontrol edilerek Dekanlık Makamına gönderilmesi gerekmektedir.
7-Eksik, hatalı ve gününde gönderilmeyen listeler iade edilmek durumundadır.

 

B-BÖLÜM SEKRETERLİKLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1-Görev dönüşünde ilgili E-Yolluk kaydının oluşturulması için (Referans numarası verilebilmesi için)
aşağıda listelenen evrakların Dekanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

i-Öğretim Üyesinin Bölüm Başkanlığı'na verdiği yolluk tarihlerini belirtir görevlendirme dilekçesi
ii-Bildirim Tablosu
iii-“Olur”
yazıları
* Mutlaka yolluk bildirim tablosunun ekine eklenmesi gerekmektedir.
** Gönderilen her bir yolluklu görevlendirme için tek tek onaylanmış olur yazısının eklenmesi gerekmektedir
*** Elektronik imzalıdır kaşesi basılmalıdır (Strateji G.D.B tarafından istenmektedir).
iv-Tüm bilet ve faturalar

2-Bölüm Sekreterliklerinin Salı ve Perşembe günlerinin dışında yolluk bildirim tablosu göndermemesi gerekmektedir.

3-Eksik, hatalı ve gününde gönderilmeyen listeler iade edilmek durumundadır.