• +90 342 317 2000

Misyonumuz

 

Mühendislik Bilimi”ne ve teknoloji gelişmelere katkılar sağlayarak topluma hizmet eden, fikir özgürlüğü ve sorumluluk duygusuyla ile bilgi üreten, rekabetçi koşullar altında; girişimci, yenilikçi mühendisler yetiştirmek.

 

Vizyonumuz

 

Mühendislik eğitiminde sürekli yenilerek;  bilim ve teknoloji alanındaki katkılarıyla dünyanın en iyi mühendislik fakülteleri arasında yer almak.

 

 

Kurumun Temel Değerleri

Farklılık yaratma, toplumsal sorumluluk, saygınlık ve güvenilirlik, yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlar, sürekli öğrenme, kaliteyi önemseme, kurumsal dürüstlük, gelişime açıklık, akılcı/bilimsel, öğrenci odaklılık, sonuç odaklılık, sarafsızlık, öncü ve yönlendirici, liyakata dayalı anlayış, takım çalışması odaklı, üretimi destekleyici bilgi üretmek.

 

Hedefler

I. Eğitim

 • Öğrencilerin sosyal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin yerel, ulusal ve dünya çapındaki etkinliklere katılımını teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak
 • Farabi ve Erasmus+ gibi organizasyonlara katılımı arttırmak
 • Öğrencilerin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak sertifika programlarının teşvik edilmesi
 • Başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve tanıtımlarını sağlamak
 • Yurt içi ve yurt dışında staj imkanlarının arttırılması
 • Personelin hizmet içi eğitim için kurum içinden ve kurum dışından destek almak

 

II. Araştırma

 • Çok disiplinli projeleri teşvik etmek
 • Etki fakörü yüksek olan dergilerdeki makale sayısını artırmak
 • Öğretim elemanlarının diğer ülkelerdeki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında bulunmasının teşvik edilmesi
 • Sanayi katılımını içeren girişimlerin (projelerin) teşvik edilmesi
 • Araştırma altyapısının artırılmasını teşvik etmek
 • Bölümler ve akademisyenler arası bilimsel işbirliğini güçlendirecek etkinlikler düzenlemek
 • Öğretim üyelerini teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmaya ve danışmanlık yapmaya teşvik etmek
 • Seminer, kongre, konferans, proje pazarı, teknoloji günleri gibi sektör katılımlı etkinlikler düzenlemek
 • Bölüm araştırma laboratuvarlarının akredite edilmesini teşvik etmek
 • Öğretim elemanlarını patent başvurusu yapmaya teşvik etmek

 

III. Öğrenci

 • Öğrencilerin mesleki sektörlerinde donanımlı olmalarına yardımcı olmak
 • Öğrencilere staj ve burs olanaklarının sunulması ve artırılması
 • Teknik gezilerin yapılması ve sayılarının artırılması
 • Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olacak etkinliklerin düzenlenmesi (desteklenmesi) ve sayılarının artırılması
 • Öğrencilerin kariyer planlama bilgilerini artıracak etkinlikler düzenlemek

 

IV. Sosyal Sorumluluk Projesi

 • Liseler için tanıtıcı ve bilgilendirici etkinliklerin ve kapsamının artırılması
 • Etik bilincin oluşmasını, büyümesini ve yaygınlaşmasını sağlamak
 • Sivil toplum kuruluşları ve fakültenin ilişkili olduğu odalarla işbirliklerini artırılmak
 • Çevre ve doğa duyarlılığının gelişmesine katkı sağlamak
 • Gündemi ve toplumu ilgilendiren konularda TV, radyo ve gazeteleri kullanarak halka ulaşmak

 

V. Uluslararasılaşma

 • Gelişmekte olan teknolojilere entegre edilebilecek araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek
 • Uluslararası kongre ve sempozyumların düzenlenmesine yardımcı olmak ve bu etkinliklere katılımın artmasını teşvik etmek
 • Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin değişim programlarına katılımını artırmak

 

VI. Aidiyet

 • Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin öğrencisi veya çalışanı olma bilincinin farkındalığını artırmak
 • Ortak paylaşım bilincinin oluşturularak ilişkileri güçlendirilmesi için sosyal ve bilimsel faaliyetlerin arttırılmak
 • Öğrenci topluluklarına katılımlarının artırılması. Buralarda, bireysel ve yönetim yeteneklerinin gelişiminin artırılmak
 • Başarılı öğrencilerin yarı zamanlı çalışmasını sağlamak
 • Mezunlarla iletişim kurarak Fakültemize somut katkılar sağlamasını sağlamak
 • Öğrenciler arasında sosyal ve bilimsel aktiviteler için fırsatlar sunmak
 • Çalışan motivasyonunu ve performansını artıracak sosyal faaliyetler oluşturmak