• +90 342 317 2000

Döner sermaye faaliyetleri kapsamında fakültemiz akademisyenleri tarafından farklı disiplinlerde test, analiz ve danışmanlık gibi konularda hizmet verilmektedir. Verilen hizmetlerin bölüm bazlı fiyat listesi aşağıdaki dosyalarda mevcuttur. Belirtilen konular dışında hizmet almak isteyen kuruluş ve kişiler istenen iş tanımını belirten dilekçelerini Mühendislik Fakültesi Dekanlığına verebilirler. Hizmet almak isteyen kurumların çalışmaları için ayrı bir sözleşme gerekiyorsa, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile iletişime geçilmelidir. 

Firma, Kurum veya Kişi, ilgili Alt Birime bir dilekçe ile doğrudan başvurarak yapılmasını istediği işi tanımlar. Örnek dilekçe için tıklayınız.

 

Yapılması planlanan iş/hizmet

Başvuru Yapılacak Birim

Bölüm Tarafından Doldurulacak Form

Fakülte’nin her türlü olanağı (laboratuvar, ölçüm cihazı, atölye, yazılım, teknik cihazlar vb) kullanılarak yapılan çalışmalar

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Form 1

Fakülte olanakları kullanılmadan yapılan her türlü bilimsel görüş, rapor ve benzeri çalışmalar

(süreklilik arz etmeyen çalışmalar)

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Form 2

Öğretim elemanları tarafından yürütülen özel amaçlı eğitimler/kurs ve sertifika programı

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

-

Her türlü Ar-Ge projesi ve/veya danışmanlık

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

-

 

G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı IBAN: TR47 0001 2001 3380 0080 0000 06 (Halk Bankası, Üniversitesi Şubesi)

Lütfen Açıklama Kısmına isim (gerçek ya da tüzel kişi ismi) ve Danışmanlık/Proje/Analiz yapacak bölümü belirtiniz.

 

Bu fiyatlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. 

 

 

Talep Dilekçe Örneği:

Döner Sermaye Analiz Talep Dilekçesi Örneği

 

Formlar: 

Form 1, Gelir ve Gider Dağılım Tablosu, Laboratuvar Çalışması

Form 2, Gelir ve Gider Dağılım Tablosu, Rapor, Görüş vs

Form 3, Personel Aylık Ödeme Çizelgesi

 

Fiyat Listesi

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri Fiyat Listesi: 2024

 

Uygulama Esasları:

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Uygulama Esasları