• +90 342 317 2000

Mehmet KAPLAN

Fakülte Sekreteri

E-Mail: mkaplan@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 03

Dahili: 2003


Serap Karaosmanoğlu EKİNCİ

Dekanlık Sekreteri

E-Mail: muhfak1@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 00

Dahili: 2000

 


Meral KURT

Bilgisayar İşletmeni

E-Mail: meralkurt@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 26

Dahili: 2026

 


 

Emre AKTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

E-Mail: emreaktas@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 04

Dahili: 2004


İbrahim Halil CIZICI

Büro Personeli - Evrak Ofisi

E-Mail: ibrahimhalil@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 02

Dahili: 2002

 


 

Fatma BOZDOĞAN GÖREN

Bilgisayar İşletmeni- Ek ders ödemeleri

fatmabozdoangoren@gantep.edu.tr

Dahili: 2005

 


Eylem ÇAY

Bilgisayar İşletmeni - İTAK Ofisi

E-Mail: eylemakkaya@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 07

Dahili: 2007

 

 


 

Suat Hayri Karaman

Şef- İnsan Kaynakları ve Staj İşleri

E-Mail: shkaraman@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 21 77

 


Gizem KOZAKLI AKSU

Büro Personeli-Satın Alma ve Taşınır Kayıt Kontrolü

E-Mail: kozakli@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 06

Dahili: 2006


 

Büro personeli-Döner Sermaye Sorumlusu

İletişim: +90 342 317 20 12

Dahili:2012


Hüseyin TURĞAL

Teknisyen (İnşaat)

E-Mail: @gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 99

Dahili: 2099


 

Mahmut YANIK

Destek Personeli

E-Mail: yanik@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 16

Dahili: 2016


Aynur ORAK

Destek Personeli

E-Mail: aynurorak@gantep.edu.tr

İletişim: +90 342 317 20 16

Dahili: 2016