• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Dr.Öğr.Üyesi Mahmut AYKAÇ maykac@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Böl. Doç. Dr. Hüseyin YAĞLI yagli@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Böl. Doç.Dr. M. Eren GÜLŞAN gulsan@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Böl. Dr.Öğr.Üyesi Hasene KESKİN ÇAVDAR hasenekeskin@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Böl. Prof.Dr. Vural Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Böl. Prof.Dr. Halil İbrahim ÇELİK hcelik@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Böl. Doç.Dr. Süleyman METE smete@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl. Doç.Dr. Abdülaziz KAYA akaya@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr