• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman ARSLAN

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DEMİR

aoarslan@gantep.edu.tr

mehmetdemir@gantep.edu.tr 

elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Necla KARA TOĞUN nkara@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Esra Eylem KARATAŞ ekaratas@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. A. Coşkun DALGIÇ dalgic@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Vural Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. H. Kübra KAYNAK tuluce@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kocabey Çiftçi pinar_kocabey@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi İbrahim İÇOĞLU icoglu@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr