• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Nurdal WATSUJİ

Dr.Öğr.Üyesi Seydi KAÇMAZ

watsuji@gantep.edu.tr

seydikacmaz@gantep.edu.tr 

elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Hüseyin YAĞLI yagli@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Esra M. GÜNEYİSİ eguneyisi@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. A. Coşkun DALGIÇ dalgic@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Vural Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. H. Kübra KAYNAK tuluce@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kocabey Çiftçi pinar_kocabey@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Derya KAPUSUZ YAVUZ

Arş.Gör.Dr. Sefa Emre SÜNBÜL

dkapusuz@gantep.edu.tr

sunbulsefa@gantep.edu.tr

metalurjisek@gantep.edu.tr