• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Ahmet Mete VURAL mvural@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Necla KARA TOĞUN nkara@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Mehmet Eren GÜLŞAN gulsan@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hasene KESKİN ÇAVDAR hasenekeskin@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Vural Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Halil İbrahim ÇELİK hcelik@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Süleyman METE smete@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Abdulaziz KAYA akaya@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr