• +90 342 317 2000

Mühendislik Fakültesi bünyesinde sürdürülen ENG499 Multidisciplinary Project dersini üniversitemizdeki ve üniversitemiz dışındaki öğrenciler alabilmektedir. 

 

2023-2024 Güz Dönemi ENG 499 Proje Listesi

http://eng.gantep.edu.tr/upload/files/2023-2024%20G%C3%BCz%20D%C3%B6nemi%20ENG%20499%20Proje%20Listesi.pdf