• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üye.Nurdal WATSUJİ watsuji@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Hüseyin YAĞLI yagli@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Nildem TAYŞİ taysi@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasene KESKİN hasenekeskin@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Vural Emir KAFADAR kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Mehmet DAŞDEMİR dasdemir@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Eren ÖZCEYLAN eozceylan@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Mustafa Güven GÖK mggok@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr