• +90 342 317 2000

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Dr.Öğr.Üye.Serkan ÖZBAY sozbay@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr

Makina Müh. Böl.

Dr.Öğr.Üye.Hakan ÇANDAR candar@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Hamza GÜLLÜ hgullu@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Derya KOÇAK YANIK dkocak@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Ayda BEDDALL beddall@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. H. Kübra KAYNAK tuluce@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üye. Süleyman METE   endbolsek@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üye. Abdülaziz KAYA akaya@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr