• +90 342 317 2000

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde geçmişe, günümüze ve geleceğe farklı bir gözle ve çok boyutlu şekilde bakmak üzere “Deprem Bölgesel Zirvesi” gerçekleştirilecektir.

Bu zirvenin düzenlenmesi için ilk toplantı yapılmıştır.

 

Bu toplantıda Deprem Zirvesinde teknik, sosyal, ekonomik, hukuki ve kentsel boyutlarının ele alınması gerektiğine karar verilmiştir. Bu zirve; depremin öncesi, süreci ve sonrasına yönelik elde edilen tecrübelerin ele alınacağı, yeni bilgilerin sunulacağı, gelecek projeksiyonları çizmeyi amaçlamaktadır. 

 

Zirve, format olarak açılış konuşmalarının ardından, konusunda uzman çağrılı konuşmacıların özel sunumlarını, farklı konu başlıkları ile panel oturumlarını, sözlü, poster ve görsel sunumları ve Zirve Sonuç Bildirgesini içerecektir.

Zirvenin internet sitesi açılmıştır: http://depremzirvesi.gantep.edu.tr/index.php