• +90 342 317 2000

Üniversite Senatosunun 15.03.2021 tarih ve 16 nolu toplantısındaalınan 02, 03 ve 04 nolu kararlar aşağıyaçıkartılmıştır:

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge"nin ekli şekliyle kabulüne, 3. "Gaziantep Üniversitesi BasınYayın ve Halkla İlişkilerŞubeMüdürlüğü Yönergesi" nin ekli şekliyle kabulüne,4. Üniversite Senatosunun 08.12.2009 tarih ve 21 nolu toplantısında kabul edilen "Gaziantep Üniversitesi ÖğrenciToplulukları Yönergesi"nin kaldırılarak, yerine "Gaziantep Üniversitesi Ders DışıSerbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kulüpleri Hakkında Yönerge"nin ekli şekliyle kabulüne,