ERASMUS Koordinatörleri

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Serkan ÖZBAY sozbay@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
Makina Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Sedat BAYSEÇ sedat@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Hamza GÜLLÜ hgullu@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Derya KOÇAK YANIK dkocak@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Ayda BEDDALL beddall@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. H. Kübra KAYNAK tuluce@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Zeynep D.U. DURMUŞOĞLU unutmaz@gantep.edu.tr endbolsek@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Y.Doç.Dr. Abdülaziz KAYA akaya@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr